ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Στην ιστοσελίδα σεβόμαστε τα προσωπικά δεδομένα του κάθε επισκέπτη και χρήστη της ιστοσελίδας https://www.electri-city.gr. Το κείμενο αυτό (το οποίο ονομάζεται Πολιτική Απορρήτου και Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων – εφεξής η «Δήλωση») εξηγεί με απλά λόγια, αλλά και με σαφήνεια πώς επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα τα οποία συλλέγουμε από εσάς ή τα οποία εσείς μας παρέχετε.
Παρακαλούμε να μελετήσετε προσεκτικά την παρούσα Δήλωση προκειμένου να ενημερωθείτε σχετικά με τον τρόπο που συλλέγουμε, αποθηκεύουμε, χρησιμοποιούμε, διαβιβάζουμε και προστατεύουμε τις πληροφορίες/προσωπικά δεδομένα που λαμβάνουμε από εσάς.
Εάν ο χρήστης ή επισκέπτης της ιστοσελίδας δε συμφωνεί με οποιοδήποτε όρο, οφείλει να μην κάνει χρήση του περιεχομένου της ιστοσελίδας. Οι όροι χρήσης υπόκεινται σε τροποποιήσεις που ισχύουν από την ανάρτησή τους στην ιστοσελίδα.

Σεβόμαστε τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών και χρηστών του www.electri-city.gr.
Το παρόν κείμενο εφεξής η {Δήλωση} εξηγεί με τρόπο κατανοητό πώς επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα τα οποία είτε εσείς μας δίνετε ή τα συλλέγουμε εμείς. Παρακαλούμε να μελετήσετε προσεκτικά την παρούσα Δήλωση προκειμένου να ενημερωθείτε σχετικά με τον τρόπο που συλλέγουμε, αποθηκεύουμε, χρησιμοποιούμε, διαβιβάζουμε και προστατεύουμε τις πληροφορίες/προσωπικά δεδομένα που λαμβάνουμε από εσάς.
Εάν ο χρήστης ή επισκέπτης της ιστοσελίδας δε συμφωνεί με οποιοδήποτε όρο, οφείλει να μην κάνει χρήση του περιεχομένου της ιστοσελίδας. Οι όροι χρήσης υπόκεινται σε τροποποιήσεις που ισχύουν από την ανάρτησή τους στην ιστοσελίδα.
ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
Ο ιστότοπος συλλέγει και τηρεί αυστηρά τα προσωπικά δεδομένα που εσείς της γνωστοποιείτε μέσω της εισαγωγής των αιτούμενων προσωπικών πληροφοριών στα αντίστοιχα πεδία στα πλαίσια της ομαλής εμπειρίας σας και για τη σωστή λειτουργία του ιστότοπου μας.Η ιστοσελίδα μας δεσμεύεται να προστατεύει και να χρησιμοποιεί με νόμιμο και μόνο τρόπο τις προσωπικές πληροφορίες {εφεξής <προσωπικά δεδομένα>} που συλλέγονται είτε μέσω του διαδικτύου είτε μέσω της επικοινωνίας είτε τηλεφωνικής είτε μέσω φυσικής παρουσίας.
Το περιεχόμενο του ιστότοπου διατίθεται {ως έχει} και η επιχείρηση ΥΙΟΙ Ν.ΕΥΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ Ο.Ε δεν εγγυάται ρητά ή μη , σε σχέση με την επικαιρότητα, αρτιότητα, ορθότητα , μη παραβίαση ή καταλληλότητα του περιεχομένου αυτού για οποιαδήποτε χρήση, εφαρμογή ή σκοπό. Η επιχείρηση δεν ευθύνεται κάτω υπό οποιασδήποτε συνθήκης ακόμη και της περιπτώσεως αμέλειας , για την οποιαδήποτε ζημία υποστεί ο επισκέπτης-χρήστης των σελίδων του www.electri-city.gr στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και σε συνάρτηση των παρόντων δημοσιοποιημένων όρων.
Επιπρόσθετα, η Επιχείρηση δεν παρέχει εγγύηση ότι το περιεχόμενο, οι σελίδες , οι υπηρεσίες , οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς σφάλματα , χωρίς διακοπή ή ότι θα παρέχει απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα που θα της τοποθετούνται. Ομοίως, η ΥΙΟΙ Ν.ΕΥΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ Ο.Ε , δεν εγγυάται ότι η ιστοσελίδα ή οποιοδήποτε άλλος συγγενικός δικτυακός τόπος ή οι εξυπηρετητές (“servers”) μέσω των οποίων το περιεχόμενο τίθεται στη διάθεση των επισκεπτών/ χρηστών παρέχονται χωρίς “ιούς” ή άλλα επιζήμια συστατικά. Το κόστος των ενδεχόμενων διορθώσεων ή εξυπηρετήσεων, το αναλαμβάνει ο επισκέπτης / χρήστης και σε καμία περίπτωση η ΥΙΟΙ Ν.ΕΥΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ Ο.Ε ή το www.electri-city.gr
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Κατά τη διαδικασία εγγραφής στον ιστότοπο μας συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα εξής αναφερόμενα στοιχεία :
Προσωπικά δεδομένα που μας δίνετε οικειοθελώς εσείς , τους διαδικτυακούς επισκέπτες μας , έτσι ώστε να είμαστε σε θέση να σας εξυπηρετήσουμε με τον καλύτερο δυνατόν τρόπο. Οι προαιρετικές πληροφορίες θα αναγράφονται και είναι στην διακριτή ευχέρεια του χρήστη- πελάτη για τη συμπλήρωση τους.
ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ
Συλλογή και χρήση των προσωπικών δεδομένων
Η συλλογή πραγματοποιείται εάν και εφόσον εσείς αυτοβούλως μας παρέχεται τη δυνατότητα εάν λ.χ μας στείλετε email.
Κατά την εγγραφή σας στις υπηρεσίες του www.electri-city.gr αυτομάτως συναινείτε , στην αποθήκευση και χρήση των προσωπικών σας δεδομένων σας
, σύμφωνα με την παρούσα Δήλωση. Επιτρέπεται να επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, προκειμένου να παρέχουμε προσωποποιημένες υπηρεσίες, βάσει του νόμου (άρθρο 6(1β) του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679). Τα προσωπικά σας δεδομένα δεν χρησιμοποιούνται για άλλους σκοπούς, πλην των όσων περιγράφονται στη Δήλωση, εκτός αν λάβουμε την προηγούμενη άδειά σας, ή εκτός αν κάτι τέτοιο απαιτείται ή επιτρέπεται από το νόμο.
Σκοπός της συλλογής, χρήσης και επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων αποτελεί:
(α) η παροχή των υπηρεσιών που αιτείστε μέσω της ιστοσελίδας για την λήψη των οποίων απαιτείται η χρήση ή/ και η επεξεργασία τους π.χ. η εκτέλεση της παραγγελίας σας , η ενημέρωση σας σχετικά με τη διαθεσιμότητα ή μη των προϊόντων ή υπηρεσιών μας , η έκδοση προσωπικής προσφοράς προς όφελος σας β) με σκοπό την βελτίωση της εμπειρίας σας στον ιστότοπο σας έτσι ώστε η εμπειρία σας σε εμάς να είναι με τον αποδοτικότερο τρόπο.
Προτείνουμε να παρέχετε ευαίσθητες πληροφορίες και δεδομένα μόνο όπου κρίνετε απαραίτητο λ.χ για την διεκπεραίωση της παραγγελίας σας.
ή αν δια της παρούσας συναινείτε στη χρήση από την ιστοσελίδα αυτών των δεδομένων για τους σκοπούς της.
Ο ιστότοπος μπορεί να ζητήσει από εσάς να του παρέχετε ορισμένα προσωπικά δεδομένα για την αποστολή ενημερωτικών μηνυμάτων σχετικά τις υπηρεσίες ή/και σχετικών προσφορών και ανακοινώσεων. Ο ιστότοπος μπορεί επίσης να ζητά την άδειά σας για ορισμένες χρήσεις των προσωπικών σας δεδομένων και μπορείτε είτε να συναινέσετε ή να αρνηθείτε αυτές τις χρήσεις. Εάν επιθυμείτε συγκεκριμένες υπηρεσίες ή επικοινωνίες, όπως ένα ηλεκτρονικό ενημερωτικό φυλλάδιο (newsletter ή e-book).
Μπορείτε να αιτηθείται τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων ανά πάσα στιγμή είτε αυτοβούλως είτε επικοινωνώντας μαζί μας , όπου και εμείς θα τα διαγράψουμε το συντομότερο δυνατό.
Πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα και Δικαιώματα
Κατόπιν επικοινωνίας μέσω του email που έχετε εγγραφεί , μπορείτε να ενημερωθείτε σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα που τηρούνται από τον ιστότοπο καθώς και τη τροποποίηση ή διαγραφή τους στο email info@electri-city.gr επισυνάπτοντας αντίγραφο της αστυνομικής σας ταυτότητας. Επίσης, έχετε το δικαίωμα να αναθεωρήσετε τα προσωπικά δεδομένα που τηρούμε και γενικά να ασκήσετε κάθε δικαίωμα που προβλέπεται από τη νομοθεσία για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
Tα προσωπικά δεδομένα που γνωστοποιείτε στον ιστότοπο είτε κατά την εγγραφή σας είτε και σε μεταγενέστερο στάδιο, συλλέγονται και τυγχάνουν χρήσης και επεξεργασίας σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679, το Νόμο 4624/2019, το Νόμο 2472/1997 καθώς και το Νόμο 3471/2006 στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών.
ΔΙΑΤΗΡΕΙΤΕ ΤΑ ΕΞΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ:
Εφόσον το αιτηθείτε , μπορείτε να ενημερωθείτε για τα προσωπικά σας δεδομένα καθώς και με ποιον τρόπο επεξεργάζονται , χρησιμοποιούνται και αποθηκεύονται. Μπορείτε να αιτηθείτε να διορθωθούν σε περίπτωση ανακρίβειας , στη περίπτωση που κρίνονται απαραίτητα για τους σκοπούς επεξεργασίας τους.
Έχετε το δικαίωμα μετά από σχετικό αίτημα να ζητήσετε τη διαγραφή τους. Ενημερώνουμε πως κάποια δεδομένα διαγράφονται έπειτα από ένα συγκεκριμένο διάστημα βάσει νόμου διότι είναι απαραίτητα για την εκπλήρωση των παροχών μας προς εσάς.
Σε κάποιες περιπτώσεις , μπορούμε να δεσμεύσουμε τα δεδομένα σας εφόσον το αιτηθείτε. Μπορείτε να ανακαλέσετε αυτή την ενέργεια ανά πάσα στιγμή.
Μπορείτε ανά πάσα στιγμή επίσης , να καταθέσετε αντιρρήσεις κατά της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων σας στο μέλλον, εάν επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας στη βάση μίας εκ των νομικών αιτιολογήσεων που προβλέπονται στο άρθρο 6 (1ε ή 1στ) του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679. Εάν καταθέσετε αντιρρήσεις, θα σταματήσουμε την επεξεργασία των δεδομένων σας, υπό την προϋπόθεση ότι δεν συντρέχουν νόμιμοι λόγοι για περαιτέρω επεξεργασία τους. Η επεξεργασία των δεδομένων σας για σκοπούς διαφήμισης δεν συνιστά νόμιμο λόγο.
ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Ο ιστότοπος μας δεν διαβιβάζει ούτε μοιράζεται τα προσωπικά δεδομένα με τρίτους , εκτός και αν ύφισται ανάγκη στα πλαίσια της συνεργασίας μας μαζί σας προκειμένου να ικανοποιήσουμε τα αιτήματα σας. Μόνο εξουσιοδοτημένο τρίτο πρόσωπο και αυτό κατόπιν απαιτήσεως ,δύναται να έχει πρόσβαση για την ολοκλήρωση τον σκοπών της συλλογής , χρήσης και επεξεργασίας τους , όπως γνωστοποιείται με τη παρούσα Δήλωση.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, η ιστοσελίδα ενδέχεται να μοιραστεί τα προσωπικά σας δεδομένα με διάφορες εταιρίες ή παρόχους υπηρεσιών που συνεργάζονται μαζί της, προκειμένου να ανταποκριθεί στα αιτήματά σας ή σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, στα οποία έχει ανατεθεί η εκτέλεση της επεξεργασίας, υπό την προϋπόθεση ότι θα σας ενημερώσουμε εκ των προτέρων και θα λάβουμε την προηγούμενη συναίνεσή σας. Τα άτομα που έχουν πρόσβαση στα δεδομένα είναι υποχρεωμένα να τηρούν την εμπιστευτικότητα αυτών των δεδομένων.
Ο ιστότοπος επιφυλάσσεται του δικαιώματος του να χρησιμοποιήσει τα στοιχεία που του γνωστοποιείτε μέσω του https://www.electri-city.gr / κατά τρόπο που να μην είναι δυνατή η ταυτοποίηση ή η αποκάλυψη του προσώπου που αυτά αφορούν, για στατιστικούς, προωθητικούς, ερευνητικούς ή και διαφημιστικούς σκοπούς, γνωστοποιώντας αυτά και σε τρίτα πρόσωπα π.χ. εταιρείες ερευνών αρμόδιες για την ολοκλήρωση των ανωτέρω σκοπών.
Η ιστοσελίδα ενδέχεται να μεταφέρει ορισμένα προσωπικά δεδομένα εκτός γεωγραφικών συνόρων σε άλλες εταιρίες που συνεργάζονται με αυτή ή/και να αποθηκεύει προσωπικά δεδομένα σε κάποια δικαιοδοσία διαφορετική από αυτήν όπου βρίσκεστε. Με το να παρέχουν τα προσωπικά δεδομένα τους μέσω διαδικτύου, οι επισκέπτες συναινούν στη μεταφορά αυτή ή/και στην αποθήκευση των προσωπικών τους δεδομένων στο εξωτερικό.
Ο ιστότοπος ενδέχεται να αποθηκεύει τα προσωπικά σας δεδομένα σε cloud. Αυτό σημαίνει ότι η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων μπορεί να γίνεται από μια υπηρεσία παροχής υπηρεσιών cloud για λογαριασμό της ιστοσελίδας και τα προσωπικά σας δεδομένα μπορεί να αποθηκεύονται σε διαφορετικές τοποθεσίες ανά τον κόσμο. Η Επιχείρηση χρησιμοποιεί τα κατά δυνατόν αυστηρά μέτρα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και για την επιβολή παρόμοιων, αλλά σε καμία περίπτωση λιγότερο περιοριστικών, απαιτήσεων στους παρόχους μας υπηρεσιών cloud, συμπεριλαμβάνοντας απαιτήσεις σχετικά με την αποκλειστική επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για τους σκοπούς που αναφέρονται στην παρούσα Δήλωση.
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Ο επεξεργαστής των δεδομένων δικαιούται να τροποποιήσει τους παραπάνω όρους χωρίς προηγούμενη ενημέρωση των υποκειμένων των δεδομένων.
Οι χρήστες και επισκέπτες της ιστοσελίδας οφείλουν να συμμορφώνονται με όλες τις διατάξεις, τους κανονισμούς και τους κώδικες συμπεριφοράς, κατά τους ελληνικούς και ευρωπαϊκούς νόμους -συμπεριλαμβανομένων των διεθνών νομικών κειμένων που έχουν καταστεί ελληνικό δίκαιο- που τυγχάνουν εφαρμογής για τη διαφύλαξη της ιστοσελίδας και του περιεχομένου της, των υπηρεσιών της Εταιρείας, των συμφερόντων και των κάθε είδους νόμιμων δικαιωμάτων της Εταιρείας καθώς και για τη νόμιμη και συμφωνημένη χρήση της ιστοσελίδας και των υπηρεσιών της.
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ
Ο ιστότοπος διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να αναθεωρεί περιοδικά την παρούσα Δήλωση, κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια. Σε περίπτωση που πραγματοποιηθούν αλλαγές, ο ιστότοπος θα αναγράφει την ημερομηνία τροποποίησης ή αναθεώρησης στην παρούσα Δήλωση και η επικαιροποιημένη Δήλωση θα ισχύει για εσάς από την ημερομηνία αυτή. Σας προτείνουμε να μελετάτε κατά περιόδους την παρούσα Δήλωση προκειμένου να εξετάζετε εάν υπάρχουν τυχόν αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο διαχειριζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα.
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ
Η ιστοσελίδα εφαρμόζει συγκεκριμένες διαδικασίες τεχνικής και οργανωτικής ασφαλείας, προκειμένου να προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα και πληροφορίες από απώλεια, κακή χρήση, μεταβολή ή καταστροφή. Οι συνεργάτες μας, οι οποίοι μας υποστηρίζουν στη λειτουργία αυτού του διαδικτυακού τόπου, επίσης συμμορφώνονται με αυτές τις διατάξεις.
Η ιστοσελίδα καταβάλλει κάθε εύλογη προσπάθεια να τηρεί τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται μόνο για το χρονικό διάστημα για το οποίο χρειάζεται τα δεδομένα αυτά για τον σκοπό για τον οποίο συνελέγησαν ή μέχρις ότου ζητηθεί η διαγραφή τους (εάν αυτό συμβεί νωρίτερα), εκτός εάν συνεχίσει να τα τηρεί κατά τα προβλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία.
ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
Τυχόν διαφορές που προκύψουν από την εφαρμογή των παρόντων όρων εν γένει τη χρήση της ιστοσελίδας από τον επισκέπτη ή χρήστη αυτού, εφόσον δεν επιλυθούν φιλικά, διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και υπάγονται στη δικαιοδοσία των Δικαστηρίων της Αθήνας.
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Εάν έχετε ερωτήσεις, σχόλια ή καταγγελίες σχετικά με την διαχείριση ή την προστασία από εμάς των προσωπικών σας δεδομένων ή εάν επιθυμείτε να τροποποιήσετε τα προσωπικά σας δεδομένα ή να εξασκήσετε οποιοδήποτε δικαίωμά σας ως υποκείμενο των δεδομένων, παρακαλείστε να επικοινωνήσετε μαζί μας στη διεύθυνση info@electri-city.gr. Επίσης αν έχετε διαπιστώσει οποιαδήποτε προβλήματα στο περιεχόμενο που άπτονται νομικών ή ηθικών θεμάτων, ειδικότερα όσον αφορά στην αναπαραγωγή του και τη χρήση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, παρακαλείσθε να μας ειδοποιήσετε στο info@electri-city.gr.